Kommersiell radio


Flygradio

Även våra flygradio tillverkas av Yaesu i Japan. Yaesu har tagit fram en helt ny serie kommersiella handapparater för flyg. De är för närvarande enbart godkända av amerikanska FCC, och alltså ännu inte CE-märkta. Notera att dessa apparater är för kommersiell bruk på 118 MHz AM band. Om du söker radio för skärmflyg så har vi andra modeller för det också. Kontakta oss för information!
Läs merKommersiell båtradio

Vi har även MED-certifierad radio, för bruk inom kommersiell båttrafik och som passar som radio i livräddningsbåtar. Kontakta oss för mer information.
Läs merLandmobil radio

Några av våra marina produkter är även certifierade för LMR-bruk, och kan programmeras med valfria kanaler inom 134-174 MHz.
Läs merIS-klassad radio

Även kallad explosionssäker radio, är ett krav inom flera områden och innebär att radion är garanterad att kunna användas på platser där brandrisk och explosionsrisk är högre. Vår IS-klassade radio uppfyller därmed strängare krav för den här typen av utrustning.
Läs mer